Tímové štafety

Registrácia je otvorená do naplnenia limitu.
Beh sa uskutoční v náhradnom termíne: 24.10.2020.

Pred prihlásením musíte odsúhlasiť podmienky Športuj srdcom o.z.