Hlavná trať

Registrácia je otvorená do naplnenia limitu.
Náhradný termín behu ohlásime hneď ako to situácia povolí.

Pred prihlásením musíte odsúhlasiť podmienky Športuj srdcom o.z.